Monday, November 21, 2011

ફાધર વાલેસ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ના આંગણે

ફાધર વાલેસ મુખ્ય મેહમાન તરીકે ગુજરાત યુનિવર્સિટી ના આંગણે


 

 તારીખ ૨૦-૧૧-૨૦૧૧ ના રોજ GUDMAA (Gujarat University Department of Mathematics Alumni Association) નું ઉદ્ઘાટન ફાધર વાલેસ દ્વારા  કરવામાં આવ્યું હતું ઘણા ગણિત ના અધ્યાપકોએ આ પ્રસંગે હાજરી આપી હતી.આ પ્રસંગે ફાધર વાલેસે ગણિત ક્ષેત્રે પોતાના જીવનમાં થયેલા અનુભવો લોકો સમક્ષ રજુ કર્યા હતા.
Post a Comment