Saturday, December 3, 2011

નોન સ્ટોપ ગરબા "રણકાર"

 નોન સ્ટોપ ગરબા "રણકાર" નું દિશા સ્ટુડીઓમાં રેકોર્ડીંગ ચાલુ છે. ગુર્જરવાની તરફથી આ સીડી અપ્પુ [ એડવીન  વાઝ ] તૈયાર કરે છે. આ સીડી આ મહીને ૪ થી તારીખે બહાર પડશે.

 દેવસિયા


Post a Comment